SU YALITIMI NEDEN ÖNEMLİDİR?
Su Yalıtımı Neden Önemlidir?

Su yalıtımı; su ve nemin, ahşap, metal, taş, tuğla gibi materyaller üzerindeki olumsuz etkilerini engelleyerek, binaların uzun zaman sağlıklı, konforlu ve güvenli kalabilmesi için gereken en önemli  etkenlerden biridir.

Binalarda su yalıtımı uygulanmazsa her hangi bir yoldan yapı donatısına sızan su, donarak veya kimyasal tepkimelere girerek donatının özelliğini yitirmesine ve yapının dayanım gücünün düşmesine sebep olur. Suyun binalara verdiği zarar genellikle gözle görülemez, ancak sonuçlarıyla karşılaşıldığında çok geç olabilir. Binaların dayanım gücünün azalması, en ufak bir yer hareketinde ve depremde binalarda çatlak ve kırıkların oluşmasına neden olarak insan hayatının tehlikeye girmesine neden olur.

Su, insan hayatı için ne kadar önemliyse, yapılarımız için de bir o kadar korunulması gereken bir unsurdur.  Uygun su yalıtımı yapılmadığı için binanın su alması, duvarda, küf, mantar, kararma ve diğer organik maddelerin oluşmasına sebep olur. Bu nedenle iç yüzeyde bulunan ahşap gibi doğal malzemelerin çürümesine, sıvaların kabarıp dökülmesine, kolon ve perde duvarlarındaki donatının paslanmasına neden olarak konforumuzun bozulmasına sebep olur.

Nem ve nemden kaynaklanan küf binalarda kötü kokuların oluşmasına yol açar. Su yalıtımıyla nemin önlenmesi, konforumuzu olumsuz etkileyen kötü kokulardan da binalarımızı korur. Ekonomik olarak her geçen gün değerlenen binaların uzun ömürlü olması gerekir. Ancak su yalıtımı yapılmadığında, suyun olumsuz etkileri yapıların ömrünü azaltır. Bu da ekonomi açısından önemli bir kayıptır.

Ayrıca ülkemizin %92’si deprem kuşağında bulunmaktadır. Yaşanan depremlerde yıkılan veya hasar gören binaların çoğunda nemden kaynaklanan korozyon olduğu gözlemlenmiştir. Su yalıtımını inşaat aşamasındaki maliyeti, bina maliyetinin yaklaşık %3’ü kadardır. Ancak  binaların sağlamlığının insan hayatı için önemi  göz önünde bulundurulduğunda; su yalıtımının faydası maliyetinden çok daha önemlidir.

Bir yapıda etkin bir su yalıtımı olması için toprak ile temas eden duvarlara, suyun yapı dışında birikebileceği seviyenin altındaki dış duvarlara, temellere, zemine oturan döşemelere, balkonlara, eğimli çatılara, banyo, lavabo, mutfak gibi ıslak hacimlere, suyun içinde kalmasını istediğimiz su deposu, suni gölet ve havuz gibi alanlara yalıtım uygulaması yapılır. Su yalıtımı ile ilgili ürünlerimizi incelemek için tıklayınız. *SUDER’den alıntı yapılmıştır. 

2.9.2016